Thưởng công thành chiến và cập nhật thêm tính năng

Thưởng Công Thành Chiến:

Lâm An + Biện Kinh : 1 Ngựa Ngự Phong 1 skill 7 ngày (không thể gia hạn) + 1000 xu

z2400583461448_eb5d774801bb029599fd888a01d982a5

Thành nhỏ : 1 ngựa Hãn huyết long câu (có thể gia hạn) + 500 xu

z2400584782487_4214f78a8d023691089758c81fb1f6c5

 

Phần thưởng Thiên Tử:

Thắng : 1000 xu + 5 mặt nạ 1 skill

Thua : 500 xu + 3 mặt nạ 1 skill

z2400587250903_868448996b580f5f576d7334bae08eba

Cập nhật bán mặt nạ tống kim 1 ngày

z2400588327536_ee6540314195f2d43d63137a4021be13

Nâng cấp bạch kim +6 chỉ tốn 20 xu

z2400589552748_813cfac4d83cebd68eb265ef907e070f

Rã trang bị bạch kim tốn 20 xu để a e có cơ hội nâng +6 được 2 dòng

z2400591125080_d1ca19fe1022555b5807bb9cd0de67db

z2400592296403_a52f336135a46d174fa28158856c4da5