Hoạt Động Trong Sever + cập nhật thưởng siêu hót PLD

Hệ Thống Tân Thủ:

 • Nhận ngay cấp 180.
 • Đồ xanh max off.
 • An Bang Định Quốc.
 • Free Phi Tốc, Lệnh Bài tống kim.
 • Tẩy tủy free
 • Nhận danh vọng tài lãnh đạo.
 • Nhận free tiền vạn.
 • Ngựa Phi Vân.
 • Nhận full set HKMP.
 • Server 4 Acc / 1 PC / 1 IP.

Phong Lăng Độ

 • Thời gian hoạt động: Tất cả các giờ chẵn.
 • Phần thưởng: 3 boss, mỗi boss 10 Bảo rương mảnh Thiên Thạch + 50% Trấn Phái Linh Đơn + 50% Trấn Phái Linh Dược + 500 triệu Exp + 3 Hộ Tiêu Lệnh. + 30% rớt lam hoặc lục hoặc tử thủy tinh, 20% rơi Ngũ Hành Ấn + 500SL + 500NL hạn 7 ngày.
 • +10 bảo rương thiên thạch + 5 xu nữa
  Khi qua thuyền sẽ nhân được thêm 5 xu và 5 bảo rương thiên thạch

Hoa Sơn Loạn Chiến

 • Thời gian hoạt động: 14h00, 22h10. Báo danh tại NPC Hoa Sơn Loã Tẩu (200,201 Ba Lăng Huyện)
 • Phần thưởng:
  • Tiêu diệt 1 mạng nhận được: 1 Xu.
  • Chiến thắng hoa sơn nhận:  10 Bảo rương mảnh Thiên Thạch + 1 Trấn Phái Linh Đơn + 1 Trấn Phái Linh Dược + 1 Xích Long Câu 1 Ngày.
   + 1 bộ thủy tinh + 100 xu + Ngũ Hành Ấn + 500SL + 500NL hạn 3 ngày.

Vượt Ải

 • Thời gian hoạt động: Tất cả các giờ lẽ (trừ 13h00 và 21h00). báo danh 5 phút
 • Phần thưởng qua ải: 100 triệu Exp.
 • Phần thưởng kết thúc: 3 Bảo rương mảnh Thiên Thạch + 10% Trấn Phái Linh Đơn + 10% Trấn Phái Linh Dược + 2% Áo Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường + 1 Tỷ Exp + 1 Hộ Tiêu Lệnh
 • +30% rớt lam hoặc lục hoặc tử thủy tinh
 • +5% rơi Ngũ Hành Ấn + 500SL + 500NL hạn 2 ngày.
 • vào mật phòng phút thứ 20 : sau khi diệt boss mật phòng được 5xu

Viêm Đế

 • Thời gian hoạt động: 00h25,8h25,10h25,14h25,16h25,20h25,22h25.
 • Phần thưởng qua ải: 100 triệu Exp, Giết 1 người nhận 200 triệu Exp. Qua ải 10 nhận 5 Bảo rương mảnh Thiên Thạch.
 • Phần thưỏng kết thúc:  10 Bảo rương mảnh Thiên Thạch + 30% Võ Lâm Mật Tịch + 30% Tẩy Tuỷ Kinh + 2 tỷ Exp+ 30% Trấn Phái Linh Đơn + 30% Trấn Phái Linh Dược + 2 Hộ Tiêu Lệnh
 •  +30% rớt lam hoặc lục hoặc tử thủy tinh
 • +5% rơi Ngũ Hành Ấn + 500SL + 500NL hạn 2 ngày.

BOSS Hoàng Kim Môn Phái

 • Thời gian hoạt động: 9h00,12h30,16h00,20h00,22h30.
 • Phần thưởng: 10 Bảo rương mảnh Thiên Thạch + 50% Võ Lâm Mật Tịch + 50% Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Xu + Rương Hạn Chế Random 2 Ngày + 30% Trấn Phái Linh Đơn + 30% Trấn Phái Linh Dược + 2 Hộ Tiêu Lệnh
 •  30% rớt lam hoặc lục hoặc tử thủy tinh
 • 20% rơi Ngũ Hành Ấn + 500SL + 500NL hạn 7 ngày.

BOSS Đông Phương Bất Bại

 • Thời gian hoạt động: 20h05–>21h00 tại 185,202 Ba Lăng Huyện.
 • Phần thưởng: 200 Xu +  50 Bảo rương mảnh Thiên Thạch + 2 Trấn Phái Linh Đơn +  2 Trấn Phái Linh Dược.
 • Kinh nghiệm: Người giết được 3 tỷ exp, đứng gần được 2 tỷ exp.

Lồng Đèn Bang Hội

 • Thời gian hoạt động: 19h40–>20h00tại 221,182 Ba Lăng Huyện.
 • Phần thưởng: 200 Xu +  50 Bảo rương mảnh Thiên Thạch + 2 Trấn Phái Linh Đơn +  2 Trấn Phái Linh Dược + 1 Long Đảm Cấp 1.
 • Kinh Nghiệm: Xung quanh được 3 tỷ exp.

Vận Tiêu Cá Nhân

 • Thời gian hoạt động: Trừ các giờ Tống Kim.
 • Cách thức:
  • Nhận được hộ tiêu lệnh khi tham gia các hoạt động.
  • Mang hộ tiêu lệnh cho Lâm Tiêu Đầu (195,201 Ba Lăng Huyện). Vận tiêu giao đến Thương Buôn (208,213 Ba Lăng Huyện). Mỗi ngày vận được 10 lần.
 • Phần thưởng: 3 Bảo rương mảnh Thiên Thạch +500 Máu Tống Kim + 200 triệu Exp.

Tống Kim

 • Thời gian hoạt động: 11h00,13h00,15h00,17h00,19h00,21h00,23h00.
 • Trên 10.000 điểm nhận ngay: 15 Bảo rương mảnh Thiên Thạch + 3 Hộ Tiêu Lệnh
 • Kinh nghiệm:
  • Trên 3000 điểm: 2 tỷ Exp.
  • Trên 6000 điểm: 3 tỷ Exp.
  • Trên 10000 điểm: 5 tỷ Exp.
 • Phần thưởng 13h00 và 21h00:
Top Phần Thưởng
Top 1 65 xu + 1 Siêu Quang 1 Ngày + 1 Trấn Phái Linh Đơn + 1 Trấn Phái Linh Dược
Top 2  45 xu + 1 Phiên Vũ 1 Ngày + 1 Trấn Phái Linh Đơn + 1 Trấn Phái Linh Dược
Top 3 35 xu + 1 Bôn Tiêu 1 Ngày + 1 Trấn Phái Linh Đơn + 1 Trấn Phái Linh Dược
Top 4–>10 30 xu