Cập nhật event tháng 4

Bánh Ngọt :1 xu 1 chiếc
ăn sẽ được :
Các Loại Phi Phong 4>10 7 ngày
Lam Thuy Tinh
Luc Thuy Tinh
Tu Thuy Tinh
nhất kỷ càn khôn phù 1 tháng
bảo rương giới hạn max lựa chọn 30 ngày
tẩy tủy kinh
võ lâm mật tịch
trấn phái linh đơn
trấn phái linh dược

Bảo rương hoàng kim môn phái max( mở ra được 1 set hkmp max ko ép được bạch kim)

Bảo rương viêm đế

nhẫn kim quang bắc thần chi mộng 30 ngày ( Đeo vô kích hết đồ)

nhận mốc event 500 bánh :
400 bảo rương mảnh thiên thạch
420 bảo rương mảnh thiên thạch
450 bảo rương mảnh thiên thạch
470 bảo rương mảnh thiên thạch
500 bảo rương mảnh thiên thạch
520 bảo rương mảnh thiên thạch
550 bảo rương mảnh thiên thạch
600 bảo rương mảnh thiên thạch
càn khôn song tuyệt bội 7 ngày
càn khôn song tuyệt bội 14 ngày
càn khôn song tuyệt bội 30 ngày
ghép càn khôn song tuyệt bội
10 lam thủy tinh
10 lục thủy tinh + 2 nhất kỉ càn khôn phù : tỉ lệ thành công 30%
10 tử thủy tinh

xác xuất nhận được : 1 trong 3 loại càn khôn song tuyệt bội
càn khôn song tuyệt bội 7 ngày
càn khôn song tuyệt bội 14 ngày
càn khôn song tuyệt bội 30 ngày